RADIOBINGO HVER MANDAG!

Vi gjør oppmerksom på at det er 18 års grense for å spille!

Hjelpelinjen tlf.: 800 800 40Vi minner om at

Valdres Radio sendes gjennom denne adressen:

   

https://lyd.valdresradio.com/valdres_hq

  

 


Daglig leder, redaktør og reklameansvarlig:

 Astrid Breiseth

Telefon: 905 23 127 eller

e-post: a.breiseth@live.no